Autor: Bujorel FLOREA

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Autorul fundamentează numeroase puncte de vedere în diverse probleme controversate, propunând, într-un diapazon științific solid, schițe de interpretare și aplicare a dispozițiilor legale în materie. De remarcat este și faptul că opiniile autorului au darul de a determina dezbateri menite să elimine ambiguitățile în interpretarea și, îndeosebi, în aplicarea normelor legale examinate. Este firesc că un asemenea studiu, care sondează un târâm juridic atât de special și de complex, să îndemne la reflecții, să nască și unele observații sau puncte de vedere contrarii, mai ales că, în ultima vreme, domeniul apărării creației intelectuale a suscitat tot mai mult interes din partea specialiștilor juriști, teoreticieni și/sau practicieni.

Lucrarea realizată de autor este utilă și necesară, deopotrivă, cadrelor didactice și studenților de la facultățile de drept, indiferent de nivelul studiilor universitare (licență, masterat sau doctorat), practicienilor dreptului (magistrați, avocați, consilieri juridici sau de proprietate intelectuală, mediatori etc.), titularilor drepturilor de creație intelectuală, organismelor de gestiune colectivă și celor de radiodifuziune etc., pornind de la postulatul că o bună cunoaștere a dispozițiilor legale este o condiție esențială și prealabilă pentru corecta lor aplicare și, implicit, pentru realizarea scopului pentru care au fost adoptate.

Cuvinte-cheie:  infracțiuni drepturi de creație intelectuală, creație intelectuală, interpretare norme protecție creație intelectuală.