Autor: Carmen-Silvia PARASCHIV, Maria-Georgiana TEODORESCU, Alin Sorin NICOLESCU

Editura: Hamangiu

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere:  Lucrarea Drept procesual penal. Partea generală. Note de curs a prins contur pornind de la ideea unui material de studiu pentru studenții anului III. Aceasta reprezintă un instrument util oricărui viitor jurist, prin prisma structurii pe care o are, conținând o serie de scheme și grafice care facilitează înțelegerea și învățarea acestei materii deosebit de importante.

Notele de curs sunt structurate pe șapte capitole care cuprind prezentarea tuturor instituțiilor prevăzute în Codul de procedura penală – Partea generală. Tratarea acestora este realizata într-un stil clar, riguros și accesibil, care permite cititorului o înțelegere amănunțită a conținutului fiecărei instituții.

Este destinată, în special, studenților și masteranzilor care se pregătesc pentru examenele de promovare la disciplina „Drept procesual penal”, dar și practicienilor, care simt nevoia unei prezentări concise a instituțiilor Codului de procedura penală.

Cuvinte-cheie: drept procesual penal; partea generală; note de curs.