Autor: Teodor MANEA

Editura: C.H. Beck

Anul apariției: 2015

Disponibil: aici

Descriere: Pornind de la realitatea modului de desfășurare a procedurilor electorale din 2009 până la ultimele alegeri din toamna anului 2014, a devenit mai reală și mai evidentă preocuparea pentru existența unor procese de vot corecte, transparente și oneste care să asigure o corespondență între rezultatul scrutinului și voința alegătorilor.

Culegerea de jurisprudență reflectă practica instanțelor judecătorești din ultimii 10 ani, fiind rezumate și comentate aproximativ 30 de hotărâri comentate, pronunțate de instanțele din toată țara.
Lucrarea este structurată pe două mari părți:
Prima parte conține hotărâri relevante sub aspectul conținutului constitutiv al infracțiunilor electorale, cauzele fiind așezate în funcție de norma la care se referă.
în a doua parte sunt prezentate o serie de spețe edificatoare mai degrabă pentru criteriile avute în vedere de instanță la momentul alegerii pedepselor, precum și a individualizării judiciare a acestora, în situația în care, evident, stabilesc și aplică o sancțiune în cauză.

Cuvinte-cheie: drept penal; partea specială, infracțiuni electorale .