Autor: Anastasiu CRIȘU Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Prezentul studiu analizează noile reguli conţinute în Codul de procedură penală în materia probelor, a mijloacelor de probă şi a procedeelor probatorii, subliniind modificările importante, precum eliminarea caracterului limitativ al mijloacelor de probă sau a caracterului concludent şi util ca o condiţie de admisibilitate. Articolul analizează de asemenea limitarea posibilităţii instanţe a de a propune probe ca o consecinţă a eliminării rolului activ al judecătorului. Cuvinte-cheie: probă; mijloc de probă; procedee probatorii; rol activ; admisibilitatea probei.