Autor: Andreea UZLĂU Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Articolul realizează o analiză a instituţiei plângerii împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror, din perspectiva noului Cod de procedură penală şi a modificărilor aduse acestuia, prin Legea de punere în aplicare. Articolul analizează subiectul, titularii şi termenul de formulare a plângerii, precum şi aspecte privind competenţa şi procedura de soluţionare, care sunt de interes curent atât pentru teoreticieni, cât mai ales pentru practicienii dreptului, din perspectiva numeroaselor probleme care pot apărea în practică în acest domeniu, precum şi a frecvenţei cu care aceste probleme s-au regăsit în jurisprudenţa anterioară a instanţelor judecătoreşti. Cuvinte-cheie: Plângerea împotriva soluţiilor procurorului; procedură penală; noul Cod de procedură penală; soluţie de netrimitere în judecată; judecător de cameră preliminară.