Autor: Flaviu CIOPEC Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Noul cod de procedură penală inovează în plan semantic prin introducerea termenului suspiciune rezonabilă, întâlnit şi sub forma presupunere rezonabilă, bănuială rezonabilă sau îndoială rezonabilă. Recurenţa acestui termen (apare de mai mult de 30 de ori în cuprinsul codului) şi mai ales ataşarea lui la cele mai importante instituţii procesuale (acţiunea penală, tehnicile speciale de supraveghere şi cercetare, măsurile preventive, începerea urmăririi penale, condamnarea etc.) determină o întrebare rezonabilă: ce înseamnă acest termen ? Studiul îşi propune o evaluare a intensiunii şi extensiunii acestui termen prin valorificarea atât a experienţei codului de procedură penală vechi (ce utilizează expresia „indicii temeinice”), cât şi a sensului european al acestuia, aşa cum rezultă din Convenţia europeană a drepturilor omului. Interesul cercetării este acela de a releva în ce măsură termenul răspundere criteriilor de claritate şi certitudine şi dacă procedurile penale au câştigat în previzibilitate din acest punct de vedere. Cuvinte-cheie: suspiciune rezonabilă; indicii temeinice; sens european; claritate; previzibilitate.