Autor: Aurel CIOBANU Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Prezentul articol analizează principalele modificări aduse regimului nulităţii absolute de dispoziţiile Codului de procedură penală. Analiza este structurată astfel încât subliniază principalele domenii în care au fost aduse modificări, respectiv în ceea ce priveşte dispoziţiile legale prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute, constaterea nulităţii absolute şi reglementarea domeniului iradierii nulităţii. Cuvinte-cheie: nulitate absolută; competenţă; căi de atac; referat de evaluare a minorului.