Autor: Adriana ALMĂȘAN, Doru TRĂILĂ Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Dreptul penal contribuie la implementarea concurenţei corecte în piaţă. Alături de sancţiunile şi remediile de natură contravenţională şi civilă, infracţiunile prevăzute în Codul Penal şi în Legea concurenţei sunt menite să descurajeze săvârşirea înţelegerilor anticoncurenţiale. Recenta intrare în vigoare a Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală a condus la modificări în regimul aplicabil infracţiunilor de concurenţă dar şi a investigaţiilor contravenţionale privind concurenţa. Studiul de faţă analizează preliminar impactul acestor modificări legislative şi măsura în care acestea permit efectul disuasiv urmărit. Cuvinte-cheie: înţelegere anticoncurenţială; licitaţie publică; amendă; coautorat; impunitate.