Autor: Andra Roxana TRANDAFIR (ILIE) Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Articolul prezintă principalele noutăţi în materia  răspunderii penale a persoanei juridice, aduse noul Cod penal. Cu toate acestea, întrucât este vorba de o instituţie destul de nouă pentru dreptul penal român, articolul oferă o prezentare generală a aspectelor celor mai importante care guvernează regimul acestei instituţii, precum şi a practicii judiciare care s-a creat în acest domeniu în ultimii şapte ani:  pornind de la condiţiile angajării acestei răspunderi şi până la pedepsele aplicabile acestor entităţi şi la cauzele care înlătură răspunderea penală şi executarea pedepsei. Autoarea remarcă modificările necesare aduse de noul Cod şi cerute de doctrină, precum restrângerea imunităţii penale a instituţiilor publice, aplicarea pedepsei amenzii în sistemul zilelor-amendă, introducerea pedepsei complementare a plasării sub supraveghere judiciară a persoanei juridice şi noi reguli privind prescripţia răspunderii penale şi a executării pedepselor complementare. Cuvinte-cheie: răspunderea penală a persoanei juridice; instituţii publice; amendă; plasare sub supraveghere judiciară; prescripţie.