Autor: Rodica BURDUȘEL Publicat în: Analele Universității din București -2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Schimbarea regimului sancţionator penal a fost elementul central al preocupărilor comisiei de elaborare a noului Cod penal şi s-a produs atât în partea generală asupra unităţii infracţionale, pluralităţii de infracţiuni, minorităţii, cât şi în partea specială asupra tuturor grupurilor de infracţiuni. Dacă în partea specială schimbarea este receptată preponderent în sensul reducerii limitelor speciale ale pedepsei principale a închisorii, în ceea ce priveşte partea generală, se reţine îndeosebi agravarea clară a sancţionării concursului de infracţiuni instituită prin art. 39 Cod penal. Evidenţierea prin două articole distincte (art. 1 şi art. 2), aşezate la începutul noului Cod penal, a celor două componente constitutive ale principiului legalităţii în dreptul penal şi anume, prevederea faptelor care constituie infracţiuni şi prevederea sancţiunilor de drept penal, relevă faptul că fundamentul întregii materii reglementate în noul Cod penal este acest principiu. Însă, în privinţa agravării sancţionării persoanelor ce comit mai multe infracţiuni, respectarea acestei reguli universale de drept este discutabilă, aspecte ale acestei probleme urmând a fi evidenţiate în prezentul articol. Cuvinte-cheie: noul Cod penal; principiul legalităţii sancţiunilor de drept penal; concursul de infracţiuni; tratament sancţionator.