Autor: Teodor MANEA

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2014

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat:  Deşi rolul şi atribuţiile procurorului nu se schimbă în mod fundamental la nivel teoretic, implicaţiile practice ale normelor Codului de procedură penală sunt evidente.

Acestea se manifestă atât pe planul rolului esenţial al Ministerului public, anume acela al exercitării acţiunii penale, cât şi raportat la modalitatea de îndeplinire de către acesta a atribuţiilor sale în cadrul procesului penal.

În ceea ce priveşte primul aspect, prin reglementarea expresă a funcţiilor procesuale, Codul de procedură penală concretizează în persoana procurorului caracterul de singur stăpân al acţiunii penale.

Abrogarea posibilităţii instanţei de a pune în mişcare acţiunea publică nu este altceva decât o manifestare a acestei realităţi.

Raportat la cel de-al doilea punct, Codul de procedură penală alege să limiteze, în opinia noastră în mod semnificativ, posibilităţile de exprimare ale procurorului în îndeplinirea rolului său procesual.  

Aceasta s-a înfăptuit fie prin abrogarea unor norme privind anumite măsuri pe care procurorul le putea dispune, cum ar fi, de exemplu repunerea părţilor în situaţia anterioară, sau confiscarea unor bunuri; fie prin supunerea unor acte ale acestuia controlului judiciar: precum reluarea urmăririi penale, aplicarea amenzii judiciare, luarea măsurilor asigurătorii.

Dacă pentru o parte din noile soluţii pot fi găsite justificări în necesitatea asigurării unui proces echitabil, altele sunt inexplicabile, atât din punct de vedere teoretic, dar şi practic, cel mai bun exemplu fiind necesitatea supunerii dispoziţiei de reluarea urmăririi penale controlului judecătorului.  

Utilitatea dispoziţiilor noii legislaţii procesual penale urmează a fi observată în timp, practica fiind singura care va stabili dacă soluţiile adoptate sunt mai potrivite decât cele ale vechiului cod.

Cuvinte-cheie: Ministerul Public; exercitarea acţiunii penale; control judecătoresc; limitarea atribuţiilor.