Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul trece în revistă aspectele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, și anume comunicare soluției de clasare și posibilitatea transmiterii datelor personale ale magistratului.

Cuvinte-cheie: comunicare soluție de clasare; date cu caracter personal; magistrat; procedura penală.

Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely the presentation of the dismissal solution’s communication and the possibility of transmitting the personal data of the magistrate.

Key-words: dismissal solution’s communication; personal data; magistrate; criminal procedure.