Autori: Gabriela RĂDUCAN, Cătălin-George IOSIF-UNGUREANU 

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 9/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul constituie o analiză interdisciplinară a principiului non reformatio in peius. Acest principiu operează în egală măsură, în procesul civil și în procesul penal, în privința tuturor căilor de atac, indiferent că acestea sunt ordinare sau extraordinare. Totodată, acest principiu este pe deplin aplicabil și în situația exercitării unor cai de atac sui generis (cerere de reexaminare, anularea ordonanței de plata etc.).

Cuvinte-cheie: non reformatio in peius; căi de atac; principiul neagravării situaţiei în propria cale de atac; controlul judiciar.

Comparative view of the principle of non reformatio in peius in civil procedure law and criminal procedure law

Abstract: The article represents an interdisciplinary analysis of the principle of non reformation in peius. This principle equally operates in both civil and criminal trials, on all appeals, whether they are ordinary or extraordinary. At the same time, this principle is fully applicable for exercising of sui generis means of appeal (request for review, actions for annulment of the order of payment etc.).

Key-words: non reformatio in peius; means of appeal; the principle of non-aggravating the dispute; judiciary control.