Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 8/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Secțiunea conține o selecție a celor mai importante decizii ale Curții Penale Internaționale și ale Tribunalelor Penale Internaționale. Se sintetizează hotărârile și se indică, de asemenea, situația în cauză, procedurile, argumentele aduse de părți și soluțiile pronunțate.

Cuvinte-cheie: situația în Republica Côte d’Ivoire; Procurorul împotriva Simone Gbagbo (ICC-02/11-01/12 OA); situația în Darfur; Sudan; Procurorul împotriva lui Abdel Raheem Muhammad Hussein (ICC-02/05-01/12).

Summaries of Case Law – International Criminal Courts – May-June 2015

Abstract: The section contains a selection of the most important decisions of the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals. The decisions are summarized and also the situation in question, the procedures, the arguments brought by the parties and the pronounced solutions are indicated.

Keywords: situation in the Republic of Côte d’Ivoire; The Prosecutor v. Simone Gbagbo (ICC-02/11-01/12 OA); situation in Darfur; Sudan; The Prosecutor v. Abdel Raheem Muhammad Hussein (ICC-02/05-01/12).