Autor: Lavinia Valeria LEFTERACHE

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 7/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Prezentarea de faţă îşi propune să reflecteze asupra probelor şi prezumţiilor referitoare la măsura de siguranţă a confiscării extinse. Reglementarea uneia dintre condiţiile în care se dispune confiscarea extinsă (convingerea instanţei că bunurile respective provin din activităţi infracţionale, altele decât cele pentru care se pronunţă hotărârea de condamnare) aduce în discuţie atât modul în care se formează o atare convingere, modul în care se raportează condiţia menţionată la prezumţia caracterului licit al averii, precum şi modul în care este respectată egalitatea părţilor din perspectiva probelor pe care le are la dispoziţie apărarea pentru a răsturna probatoriul administrat de acuzare.

Cuvinte-cheie: confiscarea extinsă; probe; prezumții; sarcina probei.

Extended confiscation

Keywords: extended confiscation; evidence; presumptions; burden of proof

Abstract: This article aims to reflect on evidence and assumptions concerning the safety measure of extended confiscation. The regulation of one of the conditions in which the extended confiscation is disposed (the court’s conviction that those assets derive from criminal activity, other than those for which the sentence is pronounced) brings into question both the way in which such a belief is formed, the way in the mentioned condition reports to the presumption of lawful character of the property and the way the equality of parties is respected in the light of the evidence that the defense has available to overturn the evidence produced by the prosecution.