Autori: Georgina SITIAVU, Cătălin JIGĂU 

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 6/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul apreciază că dispozițiile art. 129 C.pen. reprezintă dreptul comun în materia tratamentului sancționator al pluralității de infracțiuni, iar art. 124 alin. (3) C.pen. și art. 125 alin. (3) C.pen. reprezintă dreptul special al sancționării pluralității de infracțiuni comise de către un minor, în noul Cod penal fiind prevăzut un sistem special de sancționare al infractorilor minori, sistem inovativ în legislația penală română prin aceea că minorilor le pot fi aplicate doar măsuri educative, acestea din urmă fiind adaptate nevoilor speciale ale acestora.  

Cuvinte-cheie: noul Cod penal; minori; măsuri educative; răspundere penală.

Considerations upon the intermediate plurality of offences. Terms and punitive treatment