Autor: Cristian-Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 6/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul „Considerații asupra pluralității intermediare de infracțiuni. Condiții și tratament sancționator” își propune să trateze problematica acesteia utilizând metodă comparației între vechea și nouă reglementare a materiei. Autorul subliniază că dacă în privința condițiilor, deosebirile sunt numai de formă, nu și de conținut, în ceea ce privește tratamentul sancționator există diferențe decurgând din diferența de tratament al concursului, atât cu referire la pedeapsa principala, cât și la pedepsele complementare și accesorii și la măsurile de siguranță.

Cuvinte-cheie: pluralitate intermediară; tratament sancționator.

Considerations upon the intermediate plurality of offences. Terms and punitive treatment

Abstract: The article deals with the issue of the plurality of offences, using the comparison between the old and the new regulation of this matter. The comparison aims at the conditions and the punitive treatment of the intermediate plurality of offences. Regarding the conditions, the differences concern only the form, not the content. Both regulations provide adequately the two traits characterizing the intermediate plurality of offences. Unlike the art. 40 of the previous Criminal Code, the art. 44 of the actual Criminal Code explicitly establish the name “plurality of offences”. The punitive treatment of the plurality of offences is, under the both Codes, that provided by the law for the concurrent offences.

Keywords: intermediate plurality of offences;punitive treatment