Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Revista Pandectele Române nr. 1/2017 și 2017, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare este structurată în trei părți, în care se examinează raportul dintre aplicarea principiului recunoașterii reciproce și imperativul respectării drepturilor fundamentale ale persoanei în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare, sub următoarele aspecte: garanțiile procedurale prevăzute în favoarea persoanelor solicitate supuse procedurilor privind mandatul european de arestare (dreptul de a avea acces la un avocat, dreptul la asistență juridică gratuită, dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autoritățile consulare, dreptul la informare, precum și dreptul la traducere și la un interpret), principiul proporționalității și, respectiv, abordările teoretice și jurisprudențiale în cazul unor încălcări sau existenței riscului încălcării drepturilor fundamentale de persoanei solicitate. Ideea principală ce transpare din comentariile incluse în prezentul articol este că instituția mandatului european de arestare își poate atinge pe deplin obiectivele doar prin luarea în considerare în mod adecvat a mizei de a asigura respectarea drepturilor fundamentale ale omului, atât în cazul viitoarelor modificări sau completări de ordin legislativ, cât și în cadrul aplicării acestui instrument de către organele judiciare ale statelor membre, în acest din urmă context, apărarea având un rol esențial.  

Cuvinte-cheie: drepturile fundamentale ale omului; încredere reciprocă; mandatul european de arestare; principiul recunoașterii reciproce; test de proporționalitate.