Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 5/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Secțiunea conține o selecție a celor mai importante decizii ale Curții Penale Internaționale și ale Tribunalelor Penale Internaționale. Se sintetizează hotărârile și se indică, de asemenea, situația în cauză, procedurile, argumentele aduse de părți și soluțiile pronunțate.

Cuvinte-cheie: situația din Republica Kenya; Procurorul v. Francis Kirimi Muthaura; Uhuru Muigai Kenyatta și Mohammed Hussein Ali (ICC-01 / 09-02 / 11).

Summaries of Case Law – International Criminal Courts – March 2015

Abstract: The section contains a selection of the most important decisions of the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals. The decisions are summarized and also the situation in question, the procedures, the arguments brought by the parties and the pronounced solutions are indicated.

Keywords: situation in the Republic of Kenya; The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura; Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali (ICC-01/09-02/11).