Autor: Dan RUSU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2022

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Această lucrare oferă o scurtă trecere în revistă a literaturii care a explorat evoluțiile recente în tehnologia digitală și inteligența artificială (AI) dintr-o perspectivă criminologică. În special, articolul este menit să ofere o analiză criminologică a instrumentelor de evaluare a riscului algoritmic, potențial utilizate de sistemul de justiție penală. Se propune ca, în ciuda mantrei lor științifice, rezultatele obținute din instrumentele de evaluare a riscurilor să nu fie considerate dogme. Mai degrabă decât să dezvăluie o realitate obiectivă, astfel de instrumente sunt văzute ca elemente constitutive ale periculozității penale, care în cele din urmă riscă să arunce începătorii în Malopticon.

Cuvinte-cheie: inteligență artificială; Big data; criminologie; instrumente de anticipare a riscurilor; criminogen.

In the algorithm’s gaze: Predictions of crime, Artificial Intelligence and its shortcomings

Abstract: This paper provides a brief review of literature which explored recent developments in digital technology and artificial intelligence (AI) from a criminological perspective. Particularly, the article is interested in providing a criminological analysis of algorithmic risk assessment tools, potentially utilised by the criminal justice system. It is proposed that despite their scientific mantra, results emerging from risk-assessment tools should not be taken as dogma. Rather than revealing an objective reality, such tools are seen as constituents of penal dangerousness which ultimately run the risk of casting probationers in the Malopticon.

Keywords: artificial intelligence; Big Data; criminology; risk-prediction tools; criminogenic.