Autor: Bogdan Mihai DUMITRU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2022

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul are ca obiect o situație specială selectată din jurisprudență, unde organele de urmărire penală au solicitat o nouă confirmare a unei soluții de renunțare la urmărirea penală după ce anterior au dispus redeschiderea urmăririi penale cauzată de neîndeplinirea cu rea-credință a obligațiilor impuse. S-a constatat că, în cauză, organele de urmărire penală nu au solicitat confirmarea de către judecătorul de cameră preliminară a soluției de redeschidere a urmăririi penale. Studiul prezintă textele de lege incidente, speța în cauză, doctrina relevantă identificată, precum și aprecierile autorului privind soluția pronunțată.

Cuvinte-cheie: renunțarea la urmărirea penală; nesolicitarea de către judecătorul de cameră preliminară a confirmării redeschiderii urmăririi penale.

The request to confirm a new solution to waive criminal investigation in the same case. Not requesting the confirmation of reopening the criminal investigation by the preliminary chamber judge. Effects on the new ordinance

Abstract: This study has as subject special situation selected from jurisprudence, in which the criminal investigation entities requested a new confirmation of a solution to waive criminal investigation after previously having ordered to reopen the criminal investigation caused by the non-fulfilment in bad faith of the obligations imposed. It was ascertained that in the case the criminal investigation entities did not request the confirmation by the preliminary chamber judge of the solution to reopen the criminal investigation. The study presents the incident legal texts, the respective case, the identified relevant doctrine as well as the author’s appreciations regarding the solution ordered.

Keywords: waiving the criminal investigation; not requesting the confirmation of reopening the criminal investigation by the preliminary chamber judge.