Autori: Patricia-Oana VANCA

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2017

Disponibil: aici

Descriere: Subiectul supus analizei în această lucrare, Acțiunea civilă în procesul penal, a fost abordat din dorința de a încerca a răspunde cât mai eficient unor probleme cu care se confruntă practicienii dreptului, indiferent de poziția în care aceștia se afla (judecători, procurori, avocați, juriști), și literatura de specialitate. Nu în ultimul rând, acest demers poate deveni util persoanelor care se confruntă cu fapte ilicite cauzatoare de prejudiciu (subiecți activi sau pasivi ai acțiunii civile), iar, în final, oricui este preocupat de acest subiect, deoarece, trăind în societate, nimeni nu este pus la adăpost de potențialul înregistrării unui prejudiciu ca urmare a încălcării unui drept sau interes legitim printr-o faptă ilicită care poate reprezenta o infracțiune.

Cu privire la acțiunea civilă în procesul penal, se poate produce în orice moment conturarea unui alt traseu, cu linii mai blânde sau chiar fundamental divergente, care pot merge până la refuzul indemnizării prejudiciului în fața jurisdicției penale. Actualul Cod de procedură penală nu se află la adăpost de critici, fie datorită adoptării unor prevederi discutabile, fie datorita insuficienței unora dintre dispoziții, fie datorită incompatibilităților, totale ori parțiale, cu legea civilă. Esențiala rămâne, pentru o justa și corecta soluționare a acțiunii civile în procesul penal, cunoașterea legislației civile, a condițiilor în care poate fi angajată răspunderea civilă. Orice oscilație a legii civile în materie de reparare a prejudiciului este aptă să producă consecințe în planul acțiunii civile alăturate celei penale. La rândul său, legea civilă, la care face trimitere Codul de procedura penala, nu este nici ea la adăpost de observații, tocmai datorită implicațiilor sale în rezolvarea acțiunii civile exercitate în procesul penal.

Prin demersul abordat în prezenta lucrare, încercăm a oferi perspectiva noastră asupra a ceea ce a fost, ceea ce este și ceea ce ar putea fi, fiind conștienți asupra faptului că oricând legislația va putea fi îmbunătățită pentru a oferi exprimările cele mai clare și cuprinzătoare, în scopul protejării, cât mai complete și echitabile, atât a victimelor, cât și a părților cu interese contrare acestora. Cu privire la acțiunea civilă în procesul penal, se poate produce în orice moment conturarea unui alt traseu, cu linii mai blânde sau chiar fundamental divergente, care pot merge chiar până la refuzul indemnizării prejudiciului în fața jurisdicției penale.

Cuvinte-cheie: drept procesual penal, acțiunea civilă în procesul penal.