Autori: Mihai OLARIU

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2019

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Intrarea în vigoare a actualului Cod de procedură penală la data de 1 februarie 2014 are semnificația unui moment de reevaluare a noțiunilor și a tradiției juridice din țara noastră, legiuitorul aducând modificări însemnate cu privire la majoritatea instituțiilor de drept procesual penal. În acest context, în literatura de specialitate și în sălile de judecata s-au născut, în mod firesc, multiple discuții cu referire la interpretarea și aplicarea corectă a normei procesual penale.

Rezultat al unei ample documentări, autorii au examinat judicios dispozițiile Codului de procedura penala în cuprinsul prezentei apariții editoriale, urmărind, în mod permanent, corelarea acestora, în vederea evidențierii sensului și finalității lor și nu au evitat sublinierea unor inadvertențe sau semnalarea argumentată a anumitor aspecte care fac dificilă aplicarea diverselor instituții de drept procesual penal.

Structurată în concordanță cu dispozițiile Parții speciale a Codului de procedura penală, lucrarea analizează în amănunt modul în care se desfășoară fiecare fază a procesului penal roman, precum și procedurile speciale înscrise în actuala reglementare procesual penală. De asemenea, lucrarea adună în conținutul sau și soluțiile jurisprudențiale pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție (hotărâri preliminare pentru dezlegarea unor probleme de drept sau recurs în interesul legii) sau de Curtea Constituționala, precum și jurisprudența relevantă a instanțelor naționale.

În acest mod, prezenta apariție editorială constituie un instrument util de lucru studenților facultăților de drept în vederea dobândirii cunoștințelor necesare pentru susținerea examenelor de promovare și de licența, candidaților pentru admiterea la Institutul Național al Magistraturii, candidaților la admiterea în profesia de avocat și în alte profesii juridice, precum și practicienilor dreptului.

Cuvinte-cheie: drept procesual penal, partea specială