Autori: Constantin DUVAC

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2017

Disponibil: aici

Descriere: În primul volum al lucrării Drept penal. Partea speciala vol. I sunt examinate normele de incriminare prevazute în primele trei titluri ale părții speciale ale Codului penal, autorul acordând o atenție deosebită elementelor de noutate introduse în această materie, corelației acestor norme cu altele înrudite din legile speciale cu dispoziții penale, precum și chestiunilor controversate care nu și-au găsit o rezolvare explicită prin noua legislație penală.

Explicațiile teoretice sunt însoțite de numeroase decizii de speță, iar acolo unde există, de decizii de admitere a unor recursuri în interesul legii (inclusiv a celor date sub imperiul legii penale anterioare, dar care și-au păstrat valabilitatea în raport de noile reglementari) sau de rezolvare a unor chestiuni prealabile date de instanța supremă pentru a asigura o interpretare și aplicare unitară a legii penale. Nu în ultimul rând, pe baza studiului aprofundat al noilor dispoziții penale acolo unde a simțit nevoia autorul a formulat mai multe sugestii de îmbunătățire a textelor examinate.

Cuvinte-cheie: drept penal, partea specială.