Autori: Valentin MIRIȘAN

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2017

Ediția: 5

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea reprezintă o revizuire, completare sau explicare mai amplă a abordărilor teoretice anterioare, având în vedere evoluția legală, doctrinară și jurisprudențială în materie.

Au fost evidențiate, explicate și interpretate deciziile de admitere în materie penală ale Curții Constituționale, precum și dispozițiile Codului penal român în vigoare, cu toate modificările survenite până în luna septembrie 2017.

Această noua ediție actualizează jurisprudența creată de la ediția anterioară și până în prezent, fiind avute în vedere deciziile pronunțate în recursurile în interesul legii, hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia penală, deciziile relevante ale instantei supreme, precum și alte hotărâri ale instanțelor penale din România, fiind evidențiate și reglementările adoptate la nivelul Uniunii Europene, transpuse în legislația penală română.

Cuvinte-cheie: drept penal, partea generală.