Autori: Sonia Bianca BLAJ, Anastasiu CRIȘU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Prin intermediul acestui articol autorii au dorit să prezinte o sinteză privind compatibilizarea Convenției europene a drepturilor omului și a principiilor procesului penal în procedura extrădării, considerând acest demers o provocare de actualitate în domeniul dreptului, datorită importanței și complexității pe care le implică, având consecințe pe plan național și internațional. Necesitatea cooperării între state a apărut pe fondul progresului științific, economic, a libertății de circulație a persoanelor, care a condus, inevitabil, la un efect nedorit și anume o creștere a criminalității internaționale. Studiul este structurat în două părți, respectiv prima parte, intitulată „Extrădarea, o formă de cooperare judiciară internațională în materie penală”, iar cea de-a doua privind „Limitele impuse de garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”. Astfel, prima parte tratează câteva aspecte privind noțiunea, condițiile, procedura, efectele extrădării, precum și principiile procesului penal care sunt incidente în procedura extrădării: principiul legalității, cel al dublei incriminări, al specialității, non bis in idem și principiul reciprocității. Cea de-a doua parte conține referiri cu privire la drepturile care se află în strânsă legătură cu această procedură și importanța respectării lor, deoarece acestea au dobândit dimensiuni de ordin constituțional, iar societatea internațională le-a transformat într-o exigență a democrației, considerându-le valori supreme protejate de omenire.

Cuvinte-cheie: extrădare; principii; drepturi; Legea nr. 302/2004; Convenția Europeană a Drepturilor Omului; legalitate; ne bis in idem; reciprocitate.

Respecting the principles of criminal law and human rights in extradition proceeding

Abstract: By means of this current study, the authors wish to bring to the attention of all readers some aspects related to the criminal process and respecting the principles of fundamental human rights in extradition proceeding. In what follows, the authors bring to the reader’s eye several landmarks regarding the characteristics, conditions and effects of extradition, as well as the rights which belong to a person subject to extradition and the principles which have to be taken into account for the procedure to develop according to law. The process of making all those aforementioned compatible with the extradition procedure is one of much interest these days, due to the importance of the consequences which they cause in the criminal law literature and judicial practice.

Key-words: extradition; principles; rights; Law no. 302/2004; European Convention of Human Rights; lawfulness; non bis in idem; reciprocity.