Autor
: Daniel NIȚU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Secțiunea conține o selecție a celor mai importante decizii ale Curții Penale Internaționale și ale Tribunalelor Penale Internaționale. Se sintetizează hotărârile și se indică, de asemenea, situația în cauză, procedurile, argumentele aduse de părți și soluțiile pronunțate.

Cuvinte-cheie: Procuror împotriva Vujadin Popović; Ljubiša Beara; Drago Nikolić; Ljubomir Borovčanin; Radivoje Miletic; Milan Gvero; Vinko Pandurević (IT-05-88-A).

Summaries of Case Law – International Criminal Courts – January 2015

Abstract: The section contains a selection of the most important decisions of the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals. The decisions are summarized and also the situation in question, the procedures, the arguments brought by the parties and the pronounced solutions are indicated.

Keywords: Prosecutor v. Vujadin Popović; Ljubiša Beara; Drago Nikolić; Ljubomir Borovčanin; Radivoje Miletić; Milan Gvero; Vinko Pandurević (IT-05-88-A).