Autor: Răzvan-Horațiu RADU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Executarea mandatelor de aducere a dat naștere la practici divergente din cauza complexității dosarelor și a constrângerilor de timp impuse procurorilor prin natura măsurilor de arestare legală sau reținere a persoanelor; astfel, mandatele de aducere se transformă într-o formă de „reținere administrativă sau arestare”. În practică, la timpul petrecut în arest se adaugă timpul necesar executării mandatului de aducere, precum și timpul petrecut în fața autorităților. Analizând practica, CEDO a reținut că o astfel de formă de executare este contrară art. 5 din Convenție. Noul Cod de procedură penală aduce elemente de noutate: executarea mandatelor prin intrare neconsimţită în incinta locuinţei sau a sediului şi limitarea la o perioadă de 8 ore a timpului în care persoana adusă prin mandat poate fi ţinută în custodia autorităţilor.

Cuvinte-cheie: citație; dreptul la libertate și securitate; custodie; arestare preventivă; CEDO.

Orders to appear or summons in light of the ECHR jurisprudence

Abstract: The execution of orders to appear has given rise to divergent practices, due to the complexity of files and the time constraints imposed on prosecutors by nature of the measures for lawful arrest or detention of persons; thus, orders to appear transform into a form of “administrative detention or arrest”. In practice, the time required for the execution of the order to appear, as well as the time spent before the authorities is added to that spent in custody. Analysing the practice, the ECHR noted that such form of execution is contrary to art. 5 of the Convention. The New Criminal Procedure Code brings forth elements of novelty: the execution of orders to appear by un-consented entry in the precincts of home or headquarters and the limitation to a period of 8 hours of the time the person brought by means of an order to appear can be kept in the custody of the authorities.

Keywords: summons; right to liberty and security; custody; pre-trial detention; ECHR.