Autor: Gheorghe PIPEREA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul propune o analiză interdisciplinară într-o zona clar și obscură a interferenței penalului cu insolvență. Este adus în prim plan debitorul supus procedurii insolvenței care poate fi în situații legale care să îl facă suspect, inculpat, condamnat sau parte responsabilă civilmente în procese penale ori destinatar al unor măsuri preventive sau al unor măsuri de siguranță care se iau în procesul penal.

Așa cum susține autorul, „Din exces de zel sau din necunoașterea procedurii insolvenței în esență și în principiile sale, declanșarea procesului penal, măsurile de prevenție și măsurile de siguranță ce se dispun în procesul penal pot determina suspendarea sau chiar întreruperea procedurilor de insolvență. Aceste situații sunt de natură a scurtcircuita și tulbură în mod grav o procedura de insolvență aflată în curs”.

Sunt analizate în cadrul studiului: răspunderea penală a persoanei juridice care este debitor într-o procedura de insolvență, confiscarea specială și confiscarea extinsă, acțiunea civilă în procesul penal, precum și infracțiunile care sunt și temeiuri ale acțiunii în răspundere pentru contribuția la apariția stării de insolvență.

Cuvinte-cheie: insolvență; răspunderea penală a persoanei juridice; confiscarea specială; confiscarea extinsă; acţiunea civilă în procesul penal.

The effects of a criminal case on the insolvency proceedings

Abstract: The article offers an interdisciplinary analysis in a clear and obscure area of insolvency interference. The debtor subject to the insolvency procedure, which may be in a legal situation to make him / her suspect, defendant, convict or civilly liable in criminal proceedings or the recipient of preventive measures or security measures to be taken in criminal proceedings, is brought to the fore.

As the author emphasized: „Excessive zeal or ignorance of the insolvency procedure in essence and in its principles, the initiation of criminal proceedings, the preventive measures and the security measures that are available in the criminal proceedings may lead to suspension or even interruption of insolvency proceedings. These situations short-circuit and seriously disrupt an ongoing insolvency procedure.”

The following are analyzed in the study: criminal liability of the legal person who is a debtor in insolvency proceedings, special confiscation and extended confiscation, civil action in criminal proceedings, as well as criminal offenses action for liability for contributing to the appearance of insolvency.

Key-words:  insolvency; criminal liability of the legal person; special confiscation; extended confiscation; civil action in criminal proceedings.