Autori: Constantin MITRACHE, Cristian MITRACHE

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2019

Ediția: 3

Disponibil: aici

Descriere: Cursul de Drept penal român – Partea generală, ediția a III-a revăzută și adăugită, elaborat potrivit Codului penal roman în vigoare este destinat studenților din anul 2 de studii de la Facultatea de Drept. În aceasta ediție a III-a Cursului de Drept penal roman – Partea generala au fost aduse argumente suplimentare în susținerea unor opinii cu privire la trăsăturile esențiale ale infracțiunii, la formele pluralității de infracțiuni sub raportul condițiilor de existența și a aplicării pedepsei și au fost amplificate explicațiile ce privesc individualizarea pedepselor și a cauzelor care înlătură executarea pedepselor și a consecințelor condamnării.

Cuvinte-cheie: drept penal, partea generală.