Autor: Mihnea Valentin STOICESCU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Realitatea arată că persoanele își petrec o foarte mare parte din timp la locul de muncă sau în legătură cu activitatea profesională și dezvoltă cea mai mare parte a relațiilor sociale în acest cadrul profesional, apărând inerente interferențe cu viața privată. Pe de altă parte, creșterea competiției în piață a condus angajatorii în a fi mai atenți cu privire la conduita, fidelitatea angajaților și protejarea informațiilor nepublice. Astfel, se conturează un conflict între dreptul angajatului la protecția secretului corespondenței private desfășurate în raporturile de muncă și interesul legitim al angajatorului în a asigura buna funcționare a organizației. Prezenta lucrare urmărește să analizeze nivelul de protecție acordat de către legiuitorul român corespondenței private a angajatului, având în vedere ultimele evoluții ale jurisprudenței CEDO și punând accentul pe mijloacele de protecție de drept penal. Lucrarea va evidența criteriile pe care juriștii trebuie să le aibă în vedere în analiza elementelor constitutive ale infracțiunii, făcând trimitere și la categoriile de angajați care, prin natura activității, justifică a suporta un grad mai ridicat de intruziune.

Cuvinte-cheie: angajat; corespondență; viață privată; drept penal; angajator.

Titlul lucrării în engleză: The protection of the employee’s private correspondence by criminal law means

Abstract: Reality shows that people spend most of their time at work or engaging in activities regarding their workplace. Also, most of their social ties are created at work. On the other hand, due to always increasing competition, employers pay more attention over the protection of the industrial secrets and on the loyalty of the employees. There needs to be a balance between the employee’s right to privacy and the employer’s conflicting right to look over the good of the organization. This article aims to analyze the level of protection awarded by Romanian law regarding the employee’s right to have his private correspondence protected, taking into consideration the latest ECHR case-law and emphasizing the criminal law means of protection. The article will emphasize the need of a more broad view of the violation, taking European standards into consideration, and will analyze the particularities of employees who, considering their job, must accept a higher level of intrusion in their private lives.

Keywords: Employee; private correspondence; criminal law.