Autor: Anda CRIȘU-CIOCÎNTĂ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Se pare că într-un viitor nu prea îndepărtat „Internetul lucrurilor”, zis și ”Internet of Things” (IoT), va deveni un mod de viață pentru mare parte a omenirii. Într-o redare succintă, Internetul lucrurilor presupune conectarea oricărui dispozitiv la Internet și/sau conectarea mai multor dispozitive între ele, cu scopul de a fi monitorizate și controlate de la distanță. Axarea producătorilor pe cercetări menite să descopere cele mai sofisticate modalități de exploatare a lucrurilor conectate la Internet, precum și goana lor după obținerea rapidă a unor profituri cât mai consistente, face ca nivelul de securitate a acestor lucruri să rămână în plan secund. Securitatea scăzută a lucrurilor conectate la Internet va facilita acțiunile celor rău intenționați și, în cele din urmă, va influența criminalitatea. În prezentul material ne-am propus să realizăm o scurtă introducere în ceea ce poartă denumirea de „Internetul lucrurilor”, după care să prezentăm o serie de fapte prevăzute de legea penală a căror comitere ar putea fi facilitată de dispozitivele inteligente conectate la Internet și controlate printr-o conexiune la distanță.

Cuvinte-cheie: Internetul lucrurilor; securitate; dispozitive inteligente; provocări; criminalitate.

Titlul lucrării în engleză: Internet of things. Legal perspective

Abstract: As it seems like in a forthcoming future, “The Internet of things” also called “Internet of Things” (IoT), will become a way of living for most of the people. In a nutshell, the Internet of things implies the connection of every device to the Internet and/or the connection of multiple devices among each other in order to be monitored and controlled from the distance. The fact that manufacturers focused on research with the purpose of discovering the most sophisticated modalities of exploiting thing connected to the Internet, as well as their rush to quickly obtain as much consistent profits as possible determines the level of security of these things to remain on a second plan. The low security of the things connected to the Internet will encourage the actions of those who are malicious and, finally, it will influence the criminality. In this paper, we propose to make a brief introduction of what stands for “The Internet of things”, and then to present a series of criminal law facts, which, once committed, could be relieved by intelligent devices connected to the Internet and controlled through a remote connection.

Keywords: Internet of things; security; intelligent devices; challenges; criminality.