Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 10/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul reprezintă un comentariu asupra jurisprudenței privind răspunderea penală a unei persoane juridice, a unei asociații composesorale, pentru infracţiunea de folosire sau prezentare de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete și spălare de bani. Hotărârile rezumate sunt fără precedent în multe privințe. 

Așadar, se pune în premieră problema răspunderii penale a unei asociații composesorale. Totodată, este pentru prima dată când o persoană juridică este condamnată pentru o infracțiune pentru care reprezentantul său este achitat, acesta din urmă fiind judecat separat de persoana juridică. De asemenea, pentru prima dată în România, persoanelor juridice condamnate în cauză a fost aplicată, pe lângă pedeapsa principală a amenzii, pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziție publică.

Deși publicate sub imperiul vechiului Cod penal, hotărârile au aplicabilitate și prin raportare la noul Cod penal.

Cuvinte-cheie: răspunderea penală a persoanei juridice; asociație composesorală, pedeapsă complementară.

Târgu Mureș Court of Appeal, Criminal Chamber, Decision no. 79 dated 26 of October 2012 (Case Law Study)

Abstract: The article represents a commentary on case law regarding criminal liability of a legal person, an association for common ownership of lands and pastures for false documents or statements and money laundering. Summarized judgments are unprecedented in many ways.

So, it is raised for the first time the question of the criminal responsibility of an association for common ownership of lands and pastures. At the same time, it is the first time a legal person is sentenced on the charge of an offense for which his representative is acquitted, the latter being judged separately from the legal person. Also, for the first time in Romania, to the legal persons convicted in question was also applied, in addition to the main punishment of the fine, the additional punishment of the prohibition to participate in the public procurement procedures. Although pronounced under the previous Criminal Code, judgments are also fully applicable into the new Criminal Code.

Key-words: criminal liability of the legal person; association for common ownership of lands and pastures; additional punishment.