Autor: Ancuța Elena FRANȚ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Societatea actuală îşi desfăşoară majoritatea activităţilor utilizând tehnologia digitală, fapt care aduce numeroase beneficii, dar care, în acelaşi timp, creează premisele unor infracţiuni specifice. Investigarea unor astfel de infracţiuni necesită dezvoltarea unei metodologii criminalistice speciale. Prezenta lucrare îşi propune să identifice modalităţile prin care pot fi descoperite asemenea infracţiuni şi cum pot fi identificaţi infractorii, evidenţiind, în acelaşi timp, dificultăţile cu care se confruntă investigatorii în anchetarea unor astfel de fapte antisociale. Dificultăţile pot apărea, de exemplu, atunci când infractorii îşi ascund adresa de IP, când utilizează o altă adresă de IP sau când îşi atribuie o identitate falsă. De asemenea, este important ca anchetatorii să respecte dispoziţiile legale care prevăd respectarea dreptului la viaţă privată şi să desfăşoare percheziţiile informatice doar în condiţiile prevăzute de lege. Studiul îşi propune să cerceteze şi potenţialul preventiv pe care îl poate avea analiza informaţiilor oferite de internet, în condiţiile în care internetul facilitează comunicarea dintre infractori şi poate oferi indicii despre pregătirea unor activităţi infracţionale.

Cuvinte-cheie: internet; criminalitate informatică; criminalistică; prevenirea infracţiunilor.

Titlul lucrării în engleză: Forensic difficulties in investigating cybercrime

Abstract: The modern society carries out most of its activities using digital technology, which brings many benefits but, at the same time, creates the premises of specific crimes. Investigating such crimes requires the development of a special forensic methodology. This paper aims to identify ways in which such offenses can be discovered and how criminals can be identified, while highlighting the difficulties faced by investigators in investigating such antisocial facts. Difficulties may arise, for example, when offenders hide their IP address, use another IP address or assign a false identity. It is also important for investigators to comply with legal provisions regarding the right to privacy and to conduct computer searches only under the conditions provided by law. The study also aims to examine the preventive potential of internet information analysis, given that the internet facilitates communication between criminals and can provide clues about the preparation of criminal activities.

Keywords: internet; cybercrime; forensic science; crime prevention.