Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Revista Pandectele Române nr. 12/2016 și 2017, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare se înscrie într-un demers ce își propune prezentarea anumitor aspecte teoretice și jurisprudențiale privind instituția mandatului european de arestare, ce suscită interes practic în special din perspectiva apărării în materie penală (cum ar fi regula specialității, respectarea drepturilor fundamentale în cadrul procedurii de predare între statele membre, motivele de neexecutare a mandatului european de arestare etc.), atât în situațiile în care persoana solicitată apelează la serviciile avocatului român în România, ca stat de executare, cât și în cazurile în care se solicită opinia juridică a unui avocat român de către omologi din alte state membre, în cauze având ca obiect solicitări de executare a mandatelor europene de arestare emise de către autoritățile judiciare române. Partea introductivă a prezentei lucrări conține o trecere în revistă a originii și specificului acestei forme de cooperare judiciară în lumina evoluției reglementării unionale, fiind urmată de analizarea regulii specialității, având un rol esențial în cadrul procedurii predării. În acest sens, vor fi supuse analizei atât prevederile europene, cât și transpunerea lor în dreptul intern de către România și de către alte state membre, cu referire și la jurisprudența europeană (CJUE și CEDO), națională și britanică. 

Cuvinte-cheie: consimțământul statului de executare; mandat european de arestare; principiul recunoașterii reciproce; proceduri de predare; regula specialității.