Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 8/2014

Disponibil onlineaici.

Rezumat realizat de redacție: Secțiunea conține o selecție a celor mai importante decizii ale Curții Penale Internaționale și ale Tribunalelor Penale Internaționale. Se sintetizează hotărârile și se indică, de asemenea, situația în cauză, procedurile, argumentele aduse de părți și soluțiile pronunțate.

Cuvinte-cheie: Procurorul versus Germain Katanga (ICC-01/04-01/07); Procurorul împotriva lui Laurent Gbagbo (ICC-02/11-01/11).

Titlul lucrării în engleză: Summaries of Case Law – International Criminal Courts – May-June 2014

Abstract: The section contains a selection of the most important decisions of the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals. The decisions are summarized and also, the situation in question, the procedures, the arguments brought by the parties and the pronounced solutions are indicated.

Keywords: The Prosecutor versus Germain Katanga (ICC-01/04-01/07); The Prosecutor versus Laurent Gbagbo (ICC-02/11-01/11).