Autor: Ilie PASCU, Andreea Simona UZLĂU, Gheorghe MUSCALU

Editura: Hamangiu 

Anul apariției: 2016

Ediția: 4

Disponibilaici

Descriere: În această a 4-a ediție a cursului de față, autorii analizează partea generala a dreptului penal din perspectiva prevederilor Codului penal în vigoare de la 1 februarie 2014, fiind prezentate însă și dispozițiile Codului penal din 1969, acolo unde trecerea de la legea veche la cea nouă a dus la apariția unor situații tranzitorii. Cartea este sistematizată pe patru titluri: în partea introductivă sunt tratate distinct dreptul penal ca ramură de drept, principiile fundamentale și izvoarele acestuia, interpretarea și aplicarea legii penale în timp și în spațiu, raportul juridic de drept penal și problema cooperării internaționale pentru reprimarea criminalității, iar următoarele titluri au ca obiect de studiu cele trei instituții fundamentale ale dreptului penal, și anume infracțiunea, răspunderea penală și sancțiunile de drept penal. La elaborarea lucrării s-a urmărit ca, prin modul de examinare, de explicare a termenilor și a expresiilor specifice materiei, cât și a conținutului acestora, ideile formulate să fie cât mai clare și mai accesibile studenților, în acest sens explicațiile teoretice fiind susținute și cu exemple din practica judiciară sau ipotetice, cu scopul de a le face cat mai bine înțelese. Cursul poate fi util atât studenților din anul II la facultățile de drept, cât și tuturor celor care se pregătesc pentru examenul de licență sau concursurile de admitere în profesie ori definitivat.

Cuvinte-cheie: drept penal; partea generală; curs.