Autor: Lavinia Valeria LEFTERACHE

Editura: Hamangiu

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere:  Cursul de față se adresează în principal studenților din anul II de la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București. Prezentarea instituțiilor parții generale a dreptului penal se face în mod practic, cu numeroase exemple de interpretare a instituțiilor juridice provenind din doctrină, dar și din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, a Curții Constituționale, a Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg sau a instanțelor comunitare de la Luxembourg. Sunt, totodată, sintetizate dezbaterile teoretice generate de aplicarea Codului penal, astfel încât cartea este destinata și acelora care doresc sa cunoască evoluția dreptului penal, precum și modul de interpretare a instituțiilor sale în spațiul juridic european.

Cuvinte-cheie: Drept penal; Partea generală.