Autor: Dorina ZECA

Editura: Hamangiu

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere

Volumul al doilea al lucrării Daunele morale în litigii civile și penale analizează probleme de actualitate
cu privire la angajarea răspunderii civile delictuale a conducătorului auto și a asiguratorului în cazul accidentelor rutiere, răspunderea statului și a instituțiilor publice pentru erorile judiciare produse în procesele penale sau în alte procese și neregularități în activitatea de legiferare, judiciară și de punere în
executare.
Cele patru capitole prezintă, din perspectiva practicii judiciare, soluții la probleme de interes în acest domeniu, dintre care amintim:

– condițiile pentru angajarea răspunderii civile delictuale a asiguratorului, precum și ipotezele în care victima poate formula acțiunea în răspundere civila delictuala împotriva Fondului de Protecție a Victimelor Străzii; posibilitatea angajării răspunderii civile delictuale a administratorului parții carosabile pentru neîndeplinirea obligațiilor privind luarea măsurilor necesare pentru protecția și siguranța călătorilor sau pentru neîntreținerea corespunzătoare a parții carosabile; cuantificarea prejudiciului și stabilirea unor criterii pentru acordarea daunelor morale: gravitatea producerii accidentului, data producerii acestuia, gradul de rudenie al victimei cu reclamantul, incapacitate fizică și estetică temporare, starea de minoritate a reclamantului, necesitatea continuării studiilor, precum și necesitatea asigurării unui nivel de trai asemănător;

– condițiile pentru promovarea acțiunii în repararea erorii judiciare cauzate de privarea nelegală de libertate; prescriptibilitatea acțiunii; posibilitatea obținerii daunelor morale prin angajarea răspunderii statului pentru erori judiciare în situația în care, în cadrul procesului penal, persoana denunțătoare a fost obligată, prin hotărârea penală, la plata unor daune morale către victima arestată și achitată definitiv, fiind acordate daunele morale pentru repararea prejudiciului cauzat de reținerea și arestarea nelegală, produsă drept consecință a unui denunț calomnios;

– posibilitatea angajării răspunderii statului pentru soluționarea într-un termen îndelungat a procesului penal sau a unei acțiuni de dreptul muncii; răspunderea statului pentru activitatea magistraților sau pentru neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor acordate prin lege lichidatorului judiciar și executorului judecătoresc ori posibilitatea angajării răspunderii statului pentru eroarea judiciară comisă în soluționarea unei acțiuni în stabilirea paternității;

– condițiile angajării răspunderii statului, în calitate de garant al legalității și al independenței actului de justiție; răspunderea statului pentru acte de tortură, violare de domiciliu sau amenințări cu moartea prin accidente, pentru trimiterea abuzivă în judecată a unui expert, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual, uz de fals și mărturie mincinoasă;

– condițiile angajării răspunderii statului pentru condițiile precare de detenție, pentru agravarea stării de sănătate a deținutului și pentru agresiunile suferite în timpul executării pedepsei ori pentru nerespectarea cerințelor legale privind locul efectuării percheziției corporale.

Cuvinte-cheie: jurisprudență; litigii penale; daune morale; reparare prejudiciu; eroare judiciară; răspunderea statului.