Autor: Andrei ZARAFIU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 5/2014

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat realizat de redacție: În cadrul articolului este analizat noul sistem procesul penal consacrat prin intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală care reintroduce, sub o denumire şi o formă nouă, o instituţie cunoscută anterior de procesul penal român – camera preliminară. Premisele fundamentale ale implementării acesteia au fost trasate la nivel de principiu prin recunoaşterea unei noi funcţii judiciare, al cărei exerciţiu separat este reglementat în titlul destinat regulilor de bază ale aplicării legii procesual penale.

Cuvinte-cheie: cameră preliminară; noile reguli de procedură penală; îndatoririle judecătorului.

Tasks of preliminary chamber’s judge and the preliminary chamber procedure

Abstract: This paper deals with the new criminal trial system established by the entry into force of the new Criminal Procedure Code that brings back, under a new name and a new configuration, an institution known in the Romanian criminal proceedings as the preliminary chamber. The fundamental premises of its implementation were outlined through the recognition of a new judicial function whose exercise is regulated separately in the title for the basic rules of criminal procedure law enforcement.

Key-words: preliminary chamber; new rules of criminal procedure; the judge’s duties.