Autori: Valentina PREDA, Veronica DOBOZI

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul aduce în discuție concepția noii legi procesual penale conform căreia „apelul devine în cvasitotalitatea cazurilor singură cale de atac efectivă și devolutiva împotriva hotărârilor pronunțate în prima instanța de judecătorii și tribunale”. Este subliniat faptul că această nouă reglementare a modificat dramatic cursul proceselor începute sub imperiul vechiului Cod, cu consecință faptului că deciziile pronunțate în apel au devenit definitive și executorii, determinând încarcerarea imediată a persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii cu executare.

Cuvinte-cheie: noul Cod de procedură penală; executarea închisorii; prezumția de nevinovăție; drepturile omului.

Unconstitutional character of certain provisions of the Act implementing the new Code of Criminal Procedure

Abstract: The article brings into discussion the concept of the new law of criminal procedure according to which in most of the cases the appeal is the only effective and devolutive remedy against the judgment of the first court instance and tribunals. It is emphasized that this new regulation has dramatically changed the course of the trials begun under the old Code, with the consequence that the rulings on appeal became final and executory, causing immediate incarceration of persons sentenced to imprisonment.

Key-words: new Code of Criminal Procedure; prison enforcement; presumption of innocence; human rights.