Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curierul Judiciar Nr. 3/2014

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul are în vedere o scurtă trecere în revistă a noilor instituții introduse prin noul Cod Penal care au intrat în vigoare la 1 februarie 2014 și anume: renunțarea la pedeapsă și amânarea pedepsei legale – din perspectivă duală – Drept Penal/Procedură Penală Lege. Un alt aspect al analizei se referă la instituirea pedepsei cu suspendare sub supraveghere, care a fost reproiectată de legiuitor. În cele din urmă, atenția se îndreaptă asupra reglementării deficitare și pe cele două noi instituții care în anumite ipoteze nu pot funcționa, în ciuda prevederilor exprese.

Cuvinte-cheie: renuntarea la pedeapsa; amânarea pedepsei legale; noile Coduri penale; probațiune.

Cancellation of penalty waiver and deferral. Incongruence in the practical application

Abstract: The article envisages a brief overview of new institutions introduced by the new Criminal Code come into force on February 1, 2014, namely: waiver of punishment and the postponement of legal punishment- from a dual perspective – Criminal Law / Criminal Procedure Law. Another aspect of the analysis concerns the institution of suspended sentence under supervision, which was redesigned by the legislator. Finally, the focus is on the deficient regulation and the two new institutions that under certain assumptions can’t work, in spite of express provisions.

Key-words:  waiver of punishment; the postponement of legal punishment; the new Criminal Codes; probation.