Autor: Cristina ROTARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2014

Revistă disponibilă: aici

Rezumat realizat de redacție: Viziunea după care a fost elaborată noua legislaţie penală impunea şi formularea unei noi definiţii a infracţiunii. Cea cuprinsă în art. 17 C.pen. din 1968 a fost deseori criticată în doctrină pentru includerea pericolului social printre trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, dar şi pentru că nu permitea o clasificare a cauzelor ce înlăturau caracterul penal al faptei, deşi unele din ele vizau antijuridicitatea, iar altele vinovăţia, cu implicaţii negative în ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor penale.

Cuvinte-cheie: criminalitate; cauze care înlătură caracterul penal al faptei; sancțiuni penale.

Definition of the crime in the new Criminal Code

Abstract: The vision according to which the new criminal legislation was elaborated also required a new definition of the crime. The one contained in art. 17 of Criminal Code 1968 has often been criticized in the literature for including, among the key features, the social danger of the crime, but also because it did not allow a classification of causes that remove the criminal nature of the act, although some of them aimed the anti-judiciality and others the guilt, with negative implications regarding the application of criminal sanctions.

Keywords: crime; causes that eliminate the criminal nature of the deed; criminal sanctions.