Autor: Ruxandra RĂDUCANU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Acest articol își propune să evidențieze particularitatea faptelor incriminate de C.pen. (2009) în capitolul „Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice”, dar și să sublinieze elementele comune care au determinat această grupare. În plus, asemănarea și delimitarea lor de alte incriminări necesită o detaliere a elementelor constitutive, astfel încât să fie evitată confuzia între acestea sau, dimpotrivă, reținerea cumulativă a acestora cu infracțiuni asemănătoare.

Cuvinte-cheie: fraudă; sistem informatic; mijloc de plată electronic; înșelăciune; pagubă; date informatice; operațiuni financiare.

Titlul lucrării în engleză: Brief considerations on the sanctioning of frauds committed through computer systems and electronic payment instruments

Abstract: This paper aims to emphasise particularity of the facts incriminated by penal law in chapter „Fraud committed using computer systems and electronic payment methods”, but also to punctuate the common elements that have determine this grouping. More, their resemblance and delimitation of other offenses require to detail their essential elements in order to avoid confusion between them, or, on the contrary, to cumulate with similar offenses.

Keywords: fraud; computer system; electronic payment methods; misrepresentation; damage; digital data; financial operations.