Autor: Anda CRIȘU-CIOCÂNTĂ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: În concepția Codului penal de la 1969, momentul de la care îi era recunoscut ființei umane dreptul la viață coincidea cu momentul nașterii, acesta fiind și momentul de la care dreptul fundamental la viață beneficia de protecție din partea legii penale. Codul penal actual are o abordare diferita în privința protecției dreptului la viață, recunoscând un drept la viață și fătului aflat în timpul sarcinii și respectiv în timpul nașterii. Problema de drept pe care prezentul material își propune să o aducă în atenție este aceea dacă în concepția legiuitorului penal actual se poate vorbi de un drept la viață mai înaintea momentului nașterii. Semnificativă din perspectiva protecției penale a dreptului la viață mai înaintea nașterii este infracțiunea de ”vătămarea fătului”, prevăzută la art. 202 Cod penal, incriminare ce are caracter de noutate, fiind introdusa în legislația penală națională la intrarea în vigoare a Codului penal actual. Încercarea de a găsi un răspuns la întrebarea ”Legiuitorul penal recunoaște un drept la viață mai înainte de naștere?” implică și analiza conținutului incriminării denumită marginal „vătămarea fătului”.

Cuvinte-cheie: dreptul la viață; protecție penală; făt; timpul sarcinii; timpul nașterii.

Titlul lucrării în engleză: The protection of the right to live in the regulations of the criminal code

Abstract: In accordance with the Criminal Code of 1969, the moment when the human being was acknowledged the right to live corresponded with the birth itself, and it was also the moment when the fundamental right to live started to be protected by the criminal law. The current criminal code has a different approach to the protection of the right to live by acknowledging the right to live for the foetus during the pregnancy or during the birth labor. The very issue proposed for debates in the current material is whether, in the conception of the current criminal legislator, it is possible to talk about the right to live even before the birth. The offence called „the bodily prejudice of the foetus” is significant from the perspective of the criminal protection of the right to live even before the birth. This offence is stipulated by Article 202, Criminal Code, an incrimination that has a novelty character as it was introduced into the national criminal legislation when the current Criminal Code entered into force. The attempt at finding an answer to the question „Does the criminal legislator acknowledge the right to live before the birth?” also involves the analysis of the contents of the incrimination called marginally „the bodily prejudice of the foetus”.

Keywords: the right to live; criminal protection; fetus; pregnancy; birth labor.