Autor: Violeta MELNIC

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Scopul acestui studiu implică abordarea complexă la nivel doctrinar, normativ și jurisprudențial în vederea creării științei dreptului penal al Uniunii Europene. Asigurarea bunei funcționări a pieței interne și respectării drepturilor omului nu lasă lipsită de influența regulilor Uniunii Europene (UE) legislațiile penale ale statelor membre ale UE. Evoluția politicii penale în cadrul instituțional, normativ și jurisprudențial al UE a determinat abordarea a două concepte de reglementare penală a spațiului european: Dreptul european penal, ce reprezintă un drept penal elaborat la nivelul UE și Dreptul penal european, care constituie un drept penal unitar aplicabil pe baza principiului teritorialității europene. Astfel, Reglementările penale ale UE se pot aplica direct de instituțiile UE și legislația UE poate influența sistemele penale ale statelor membre ale UE.

Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană; Drept penal european; sisteme penale naționale.

Titlul lucrării în engleză: The prospects of the European Union criminal law

Abstract: The aim of this research is a complex approach at the doctrinal and legislative level in order to create the science of EU criminal law. The guarantee of a good functioning of the internal market and of a good observance of human rights doesn’t lack the national criminal legal frameworks of EU member states of the influence of European Union rules. The evolution of criminal policy in the EU institutional and legal frameworks established two concepts of criminal regulation of the European area: the European criminal law which is elaborated at the EU level, and the European criminal law which is applicable on the base of European territorial principle. Thus, the EU criminal regulations can be directly executed by the EU institutions and the EU legislation can influence the criminal systems of the EU member States.

Keywords: European Union; Criminal European Law; Criminal Law.