Autor: Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr.1/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol constituie o continuare a subiectului de analiză privind pluralitatea intermediară de infracțiuni [a cărui tratare a debutat prin articolul „Când (nu) există pluralitate intermediară de infracțiuni? (I) – Specificul reglementării prevăzute de art. 44 alin. (1) Cod penal”, publicat în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Tomul LXI, Științe Juridice, nr. I / 2015]. În cadrul de față, analiza pe care o întreprindem cu privire la instituția pluralității intermediare de infracțiuni concentrează o serie de probleme relative la unele aspecte de ordin sancționator pe care le implică această formă a pluralității de infracțiuni (expres reglementată de legea penală română în vigoare).

Cuvinte-cheie: pluralitate de infracţiuni; pluralitate intermediară; regulile de sancționare aplicabile; excepții în sancționare; configurarea termenilor din structură.

Titlul lucrării în engleză: When does (not) exist an intermediate plurality of criminal offesnses? (II) Particularities of the sanctioning regime

Abstract: This article constitutes a continuation of the subject of analysis regarding the intermediate plurality of criminal offenses [whose presentation began with the article “When does (not) exist an intermediate plurality of criminal offenses? (I) Particularities of the regulation stipulated by article 44 par. (1) from the Romanian Criminal Code”, published in the Scientific Annals of “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Tom LXI, Juridical Sciences, no. I / 2015]. In the present context, our analysis of the institution of intermediate plurality of criminal offenses continues with a focus on the sanctioning aspects of this form of plurality of offenses (expressly regulated by the current Romanian Criminal Code).

Keywords: plurality of offences; intermediate plurality of criminal offenses; sanctioning rules; exceptions to the sanctioning rules; the configuration of the terms of the intermediate plurality of criminal offenses.