Autor: George Cosmin MILITARU

Publicat în: Revista Dreptul nr.6/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul studiu  propune o analiză comparativă a principalelor infracțiuni economico-financiare din perspectiva reglementării lor, având în vedere modificările importante ale legislației penale românești survenite începând cu data de 1 februarie 2014. Autorul face o expunere a modului în care incriminarea acestor fapte penale a fost modificată, indiferent de sediul materiei, Codul penal sau legi speciale. Se insistă asupra situațiilor în care au intervenit modificări de substanță și se analizează oportunitatea acestora, precum și efectele oglindite de practica judiciară. De asemenea, sunt expuse note critice, cu argumentele de rigoare  asupra unora din aceste modificări legislative.

Titlul lucrării în engleză: Some considerations on the regulation of the economic and financial offences in the new criminal legislation

Abstract: This study proposes a comparative analysis of the main economic and financial offences from their regulatory perspective, given the significant amendments of the Romanian criminal legislation occurred starting with 1 February 2014. The author makes a presentation of how the incrimination of these criminal acts has been amended, regardless of the relevant provisions, the Criminal Code or the special laws. He insists on the situations where amendments of substance occurred and it is analyzed their opportunity, as well as the effects reflected by the judicial practice. Similarly, critical notes are exposed, with the necessary arguments on some of these legislative amendments.

Keywords: economic and financial offences; the Criminal Code of 1968; the new Criminal Code; special laws; repeal; decriminalization; opportunity; more favourable criminal law.