Autor: Radu Vlad POJAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2019

Disponibilaici.

Rezumat realizat de redacție: Obiectivul principal este analiza situației actuale a dreptului persoanei condamnate de a efectua convorbiri telefonice, având în vedere condiționarea exercitării efective a acestui drept de existența sumelor necesare achitării costurilor eferente și identificarea unor soluții pentru ca tratamentul aplicat persoanei condamnate să nu contravină exigențelor impuse de documentele internaționale. Soluțiile adoptate de legislația și jurisprudența românească în materie, în general, sunt conforme cu regulile internaționale în domeniu, prezentând similarități cu soluțiile adoptate de alte state europene. Pentru protecția acelor persoane condamnate, vulnerabilizate suplimentar de lipsa mijloacelor financiare, se impune modificarea legislației pentru a li se asigura accesul efectiv la convorbiri telefonice. Implicațiile constau în clarificarea problematicii discutate, facilitându-se o practică unitară.

Cuvinte-cheie: condamnare; apeluri telefonice; penitenciar.

Titlul lucrării în engleză: Conducting phone calls from prison, by convicted persons – from vocation to practice

Abstract: The objective of the article is to analyze the current situation of the right of the convicted person to telephone conversations, considering that the effective exercise of this right depends on the amounts of money available for the payment of the related costs and to identify solutions for the treatment of the sentenced person in in accordance with the requirements imposed by the international documents. The solutions adopted by the Romanian legislation and jurisprudence, in the field, generally comply with the international rules, also presenting similarities with the solutions adopted by other European states. In order to protect those convicted persons, who are additionally vulnerable because of lack of financial means, it is necessary to amend the legislation in order to ensure effective access to telephone conversations. The implications are to clarify the issues discussed, facilitating a unitary practice.

Keywords: convict; money; telephone calls; penitentiary.