Autor: Andrei BĂNCILĂ
Publicat în:
Revista Dreptul nr. 2/2018
Revistă disponibilă:
aici
Cuvinte-cheie:
muncă neremunerată în folosul comunității; măsuri și sancțiuni alternative la executarea pedepselor; justiția restaurativă; măsuri de probațiune;
Unpaid community work difficulties in relation to execution
Abstract:
Unpaid community work has received multiple valences in the Romanian criminal law system, representing either an obligation in the content of the probation measures or a way of executing the penalty of the fine or an obligation that accompanies the abandonment of the criminal prosecution. The complexity of the institution, together with its novelty, has generated a series of difficulties including in respect of the performance of the unpaid community work, this article emphasizing some of these difficulties and proposing solutions for their removal.
Keywords:
unpaid community work; alternative measures and sanctions to the execution of sentences; restorative justice; probation measures;